Veturiohjelmat

Business Finlandin rahoittamat veturiohjelmat

Business Finland etsii haastekilpailujen kautta rahoitettaviksi veturi- ja haastajayritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeita, joissa ne ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavat oleellisesti Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Rahoituksen maksamisen ehtona on, että yritys on täyttänyt projektiehdotuksensa antamansa sitoumukset lisätä TKI-toimintaansa Suomessa sekä luoda uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Business Finland rahoittaa veturi- ja haastajayrityksen TKI-hankkeen lisäksi niiden ekosysteemiin kuuluvien kumppaneiden hankkeita.

BoostECO -kehittämispalvelun rooli veturiyhteisössä

Tutustuminen veturihankkeisiin

Keskustelut jokaisen veturiyrityksen kanssa ja analyysi tarpeista

Potentiaalisten kumppaneiden etsiminen Pohjois-Savosta

Valmennukset veturihankkeisiin ja ekosysteemeihin pääsemiseksi

Veturiohjelmat

ABB – Green Electrification 2035

Suomen tavoite on olla edelläkävijämaana hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa uusiutuvan energian osuuden massiivista kasvua. Tämä on Suomelle suuri haaste – ja samalla valtava mahdollisuus.

Vihreä siirtymä merkitsee monia alueita läpileikkaavaa suurta muutosta. Green Electrification 2035 -ohjelma on keskeisessä roolissa, kun Suomesta tehdään hiilineutraali: ohjelmassa kehitetyillä ratkaisuilla mahdollistetaan uusiutuvan sähköenergian käytön nopea kasvu.

Painopistealueet

 • Power to X
 • Resilient energy networks
 • Climate neutral industries
 • Smart sustainable cities
 • Carbon neutral logistics

 

ABB:n veturisivu

 

Jos haluat tarkempaa tietoa ABB:n veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Bittium – Seamless and Secure Connectivity

Bittiumin Seamless and Secure Connectivity -hankkeen (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys) tarkoitus on mahdollistaa erilaisilla toiminta-alueilla päästä-päähän ulottuvien yhteyksien luotettavat, tietoturvalliset ja häiriösietoiset liitettävyysarkkitehtuurit ja tuotteet, mukaan lukien tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaripalvelut.

Bittiumin painopistealueet

 • Secure Encryption Technologies
 • Highly Secure Communications in the Future Networks
 • Secure End-to-End Verticals
 • Scaled Sensor Fusion Applications
 • Significant Development Models Improvement
 • Transitions from Devices to E2E Services

 

Bittiumin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Bittiumin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Borealis Polymers – SPIRIT – Sustainable Plastics Industry Transformation

Borealiksen tavoitteena on korvata vuoteen 2030 mennessä 33 % fossiilisista raaka-aineista uusiutuvilla tai kierrätettävillä raaka-aineilla ja muuttaa tuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä.

Painopistealueet

 • Renewable feedstock
 • Circular plastics
 • CO2 reduction
 • Enablers for Green Transition

 

Borealisin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Borealisin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Danfoss – Fossil Free Future

Danfoss rakentaa innovatiivisia fossiilivapaita ratkaisuja, joiden ansiosta teollisuudessa ja liikenteessä tarvittavan energian tuotannosta ja kulutuksesta tehdään älykästä, vastuullista ja tehokasta. Tavoitteena on luoda tehoelektroniikan ekosysteemi, joka edistää kestävään kehitykseen perustuvaa, kustannustehokasta energiankäyttöä ja jolla voidaan parantaa kaikkien yhteistyökumppaneiden kilpailuetua maailmanmarkkinoilla. Danfossin tavoitteena on rakentaa tehoelektroniikan ekosysteemiä Danfoss Power Electronics and Drives- ja Danfoss Editron -liiketoimintayksiköidensä kautta.

Painopistealueet

 • Highly efficient smart power electronics, digitalization, and sustainability
 • Off-highway vehicle electrification, smart energy storage solutions and charging infrastructure
 • Efficient and cost-competitive green hydrogen production

 

Danfossin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Danfossin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Fortum & Metsä Group – ExpandFibre

ExpandFibre on Fortumin ja Metsä Groupin yhteinen tuotekehitys- ja innovaatioekosysteemi, jonka tavoitteena on kiihdyttää kestävien biotuotteiden kehittämistä. Se keskittyy parantamaan selluloosakuituja, hemiselluloosia ja ligniiniä uusiin biotuotteisiin uusiutuvista ja kestävistä lähteistä, kuten oljesta ja pohjoisen puusta. Sen tavoitteena on vastata kasvavaan tarpeeseen kestäville tekstiilikuiduille ja muille lisäarvotuotteille

Painopistealueet

 • Textiles
 • Biocomposites
 • Packaging
 • Lignin products
 • Hemicellulose products
 • Sourcing & fractionation
 • Other fibre and wood products

 

ExpandFibren veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa ExpandFibre -veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Kone – The Flow of Urban Life

The Flow of Urban Life -ekosysteemin missiona on kehittää kestävän kehityksen mukaisia, ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista tukevia ratkaisuja seuraavalle miljardille ihmiselle, jotka muuttavat kaupunkeihin vuoteen 2030 mennessä, ja tuoda helpotusta kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

Tätä varten teemme yhteistyötä kumppanien kanssa, jotka myös vaikuttavat ihmisten sujuvaan liikkumiseen kaupungeissa. Tavoitteena on synnyttää ekosysteemikumppaneille ja KONEelle miljardin euron edestä uutta liiketoimintaa.

Painopistealueet

 • Kestävän kehityksen innovaatiot
 • Älykäs rakentaminen
 • Älykkäät rakennukset ja kaupungit
 • Älykkäät ja vastuulliset kenttäpalvelut

 

Koneen veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Koneen veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Konecranes – ZERO4

Zero4 on Konecranesin johtama tutkimus- ja innovaatioyhteistyö sekä ekosysteemi, jonka tavoitteena on yhtenäinen materiaalivirtojen hallinta-alusta. Tämä alusta kehitetään yhteistyössä ekosysteemikumppaneiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja asiakkaiden kanssa. Ohjelma keskittyy kokonaisvaltaisen materiaalivirta-alustan rakentamiseen, joka seuraa materiaalin liikettä ja saumattomasti ja tehokkaasti ohjaa, visualisoi ja optimoi sisälogistiikan laitekantoja ja materiaalia niin, että tarvittavat materiaalit ovat aina oikeassa paikassa.

Painopistealueet

 • Information Barriers
 • GHG (Green House Gas) emissions
 • Wasted energy
 • Safety incidents

 

Konecranesin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Konecranesin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Meyer Turku – NECOLEAP – Climate-neutral cruise ship

NEcOLEAP on Meyer Turun johtama tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on varmistaa Suomen telakkateollisuuden kilpailukyky ja korkeatasoinen risteilyalusosaaminen myös tulevaisuudessa.

NEcOLEAP kokoaa yhteen yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia kehittämään innovatiivisia ja vastuullisia teknologiaratkaisuja globaalilla tasolla.

Painopistealueet

 • Ekosysteemi
 • Laiva
 • Telakka
 • Digitalisaatio
 • Ihmiset

 

Meyer Turun veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Meyer Turun veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Mirka – SHAPE – Shaping the Green Transition with net carbon negative surfaces

SHAPE on Mirkan käynnistämä ekosysteemi, jonka tavoitteena on kiihdyttää uusien ratkaisujen kehittämistä (uudelleen)valmistusteollisuudelle. SHAPE keskittyy muokkaamaan tuotteiden ja materiaalien elinkaaria lisäämällä kiertotaloutta, löytämällä kestäviä materiaaliratkaisuja, kokeilemalla uusia liiketoimintakonsepteja ja optimoimalla kestäviä prosesseja. Ekosysteemiin kuuluu yrityksiä, tutkimusryhmiä, yliopistoja ja muita toimijoita, jotka jakavat tietoa ja osaamista teollisuuden rajojen yli. Tavoitteena on tehdä uudelleenkäsittelystä kannattavaa ja luoda kestävää liiketoimintaa, joka hyödyttää ihmisiä, planeettaa ja yhteiskuntaa.

Painopistealueet

 • Boosting circularity
 • Sustainable materials
 • Repair, refurbish and remanufacture
 • Intelligence throughout value chains

 

Mirkan veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Mirkan veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Neste – Novel Sustainable & Scalable Solutions for Transportation and Chemicals

Neste pyrkii tavoittelemaan asemaa globaalina johtajana uusiutuvissa ja kiertotalouden ratkaisuissa. Innovaatiotoimintamme keskittyy olemassa olevien liiketoimintojen uudistamiseen sekä uusien raaka-aineiden ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen kuljetuspolttoaineiden, kemikaalien ja polymeerien alueilla.

Nesteen veturiohjelmassa kehitämme kestäviä polttoaineita ja kemikaaleja uusiutuvista ja kiertotalouden raaka-aineista, jotka ovat olleet tähän asti vaikeasti hyödynnettäviä. Uudet ratkaisut vähentävät raakaöljyn käyttöä ja auttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Painopistealueet

 • forestry residues
 • municipal solid waste
 • microalgae
 • liquefied waste plastics
 • carbon dioxide and hydrogen
 • novel vegetable oils
 • catalysis

Nesteen veturisivut

Jos haluat tarkempaa tietoa Nesteen veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Nokia – Competitive Edge

Nykyaikaisten verkkojen kehittyessä kohti 5G:tä ja esineiden internetiä (IoT) on välttämätöntä hallita erittäin nopeasti kasvavia tietonsiirron ja verkkokapasiteetin vaatimuksia, jotta voidaan tarjota matalan latenssin palveluita ja lisätä kapasiteettia kestävällä tavalla. Reunalaskenta ja reunaintelligenssi ovat olennainen osa 5G-verkkoja. Ne edustavat avainasemassa olevaa tekijää tulevaisuuden kestävän digitaalisen infrastruktuurin ja verkkojen kannalta. Esimerkiksi työmäärien optimointi voi merkittävästi vähentää energiankulutusta, joka liittyy tietojen siirtoon

Painopistealueet

 • Sustainability and competitiveness
 • Network scalability and operability
 • Solution Focus

 

Nokian veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Nokian veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Orion – Building a Fast-lane to Novel Therapies

Tavoitteenamme on lyhentää uusien innovatiivisten lääkkeiden kehityksestä markkinoille kuluvaa aikaa hyödyntämällä dataa ja tekoälyä. Luomme dynaamisen, digitaalisesti vahvistetun lääketutkimuksen ekosysteemin Suomeen yhdistämällä terapia-alueiden näkemyksiä, sairauteen liittyvää tietoa maailmanluokan tietotieteeseen ja informaatioteknologiaan. Tämä ekosysteemi kehittää uusia palveluita, tuotteita ja ratkaisuja globaalille terveydenhuoltomarkkinalle.

Painopistealueet

 • Data access and insights
 • Active learning laboratory
 • Connecting data science providers and consumers

 

Orionin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Orionin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Picosun – Chip Zero

Chip Zero pyrkii luomaan Suomen ensimmäisen puolijohde-ekosysteemin, jonka tavoitteena on kehittää siruja, joilla ei ole elinkaaren aikana päästöjä. Tavoitteena on alentaa puolijohdeteollisuuden laskeutumispäästöjä 50 % ja lisätä sirujen kädenjälkeä kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla vuoteen 2030 mennessä, mikä johtaa kokonaisuudessaan nollapäästöihin elinkaaren aikana.

Tämä innovatiivinen aloite yhdistää suomalaiset puolijohdeyritykset ja organisaatiot ekosysteemiin, joka luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kestävää puolijohdeteollisuutta. Yhteistyöllä pyritään vähentämään sirujen valmistuksen hiilijalanjälkeä.

Painopistealueet

 • Manufacturing equipment
 • Boosting circularity
 • Electrification handprint
 • Semiconductor ecosystem

 

Picosunin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Picosunin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Ponsse & EPEC – FORWARD‘27

Ponssen ja EPECin FORWARD’27-ohjelman tavoitteena on pyrkiä liikkuvien työkoneiden merkittäviin päästövähennyksiin, vähentää niiden energiankulutusta ja parantaa tuottavuutta. Tärkeässä osassa ohjelmaa ovat myös esimerkiksi kuljettajan työolojen helpottaminen avustavien toimintojen ja automaation avulla.

Painopistealueet

 • Autonomous solutions
 • Sustainable power
 • Data driven solutions
 • Sustainable supply chain

 

Ponssen & EPECin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Ponssen ja EPEC:n veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Sandvik - Shift '25

Sandvik panostaa veturiohjelmassaan voimakkaasti uusiin teknologioihin ja teknologiaratkaisuihin varmistaakseen tulevaisuuden kilpailukykynsä. Sandvikin veturihanke tähtää raskaiden työkoneiden globaalisti kilpailukykyisiin sähköisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Koneiden ja järjestelmien välinen yhteistoiminta mahdollistaa järjestelmätason optimoinnin asiakasprosesseissa. Yhtenä keskeisenä mahdollistajana järjestelmätason optimointiin toimii tulevaisuuden konnektiviteettiratkaisut, joita Sandvik kehittää laajan ekosysteemin kanssa, osana veturihanketta.

Painopistealueet

 • Autonomia
 • Langattomuus
 • Ympäristön sensorointi
 • Analyysit ja koneoppiminen
 • Liikkuvien koneiden sähköistämisen tehokkuus
 • Sähköistyksen konnektiviteetti
 • Sähköinen ajoneuvojen hallinta

 

Sandvikin veturiohjelman tiekartta

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Sandvikin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Tietoevry - Trusted Digital Societies

Tietoevryn veturiohjelman missiona on kehittää maailmankansalaiselle digitaalisia palveluja, jotka ovat kohtuuhintaisia, saavutettavia ja luotettavia. Yhdessä verkostokumppaniemme kanssa kiihdytämme luotettavien teknologioiden kehitystä, vahvistamme Suomen teknistä osaamista ja autamme suomalaisia IT-yrityksiä rakentamaan data-alustoista skaalautuvaa liiketoimintaa globaaleille markkinoille.

Painopistealueet

 • Koneoppiminen
 • Luotettava tekoäly
 • Digitaalinen identiteetti
 • Datan orkestrointi
 • Turvallinen viestintä
 • Ekosysteemimallin luominen ja kehitys

 

Tietoevryn veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Tietoevryn veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

VALIO – FOOD 2.0

Tulevaisuuden ruokajärjestelmä (food 2.0) on kokonaisuus, joka pitää sisällään muutakin kuin ruoan. Ruoantuotannon ohessa syntyy energiaa, rehua ja esimerkiksi kuitumateriaaleja. Samalla ravinteet eli typpi ja fosfori sekä vesi ja hiili kiertävät ruokajärjestelmän eri osien välillä.

Itse ruoantuotanto pitää sisällään kaikki ruoantuotannon muodot. Kasvipohjaiset, eläinperäiset ja solumaatalouden keinoin tuotetut elintarvikkeet kytkeytyvät ruokajärjestelmässä toinen toisiinsa. Esimerkiksi eläintiloilta saadaan kiertolannoitteita kasvinviljelyyn. Jos järjestelmästä ottaa pois yhden palasen, se vaikuttaa muihin.

Painopistealueet

 • tulevaisuuden tuotteet
 • teknologinen uudistuminen
 • uudistava viljely
 • kiertotalous ja resurssitehokkuus

 

Valion veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Valion veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Valmet – Beyond Circularity

Valmetin Beyond Circularity on tutkimus- ja kehitysohjelma, jossa Valmet ja sen ekosysteemi yhdistyvät innovoimaan, uudistamaan ja mahdollistamaan asiakasteollisuuden siirtymisen hiilineutraaliuteen ja vihreään siirtymään.

Beyond Circularity -ohjelman tavoitteena on kehittää prosessiteknologioita, automaatiota ja palveluita hyödyntämällä uusiutuvia ja kierrätettyjä materiaaleja, teollisuuden sivuvirtojen hylkäämiä materiaaleja ja jätettä. Ohjelman ytimessä on kiertotalous, ja sen tavoitteet ovat tiiviisti yhteydessä Valmetin Teknologia 2030 -näkemykseen ja ilmasto-ohjelmaan – kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Painopistealueet

 • Kierrätysteknologiat
 • Biojalostus ja arvon tuottaminen jätteistä
 • Resurssitehokas teollisuus
 • Automatisoitu ja digitaalinen teollisuus ja palvelut
 • Elinkaarikonseptit palveluliiketoiminnassa
 • Uudet prosessikonseptit ja disruptiiviset liiketoimintamallit
 • Projektin johtaminen / hallinta

 

Valmetin veturisivut

 

Jos haluat tarkempaa tietoa Valmetin veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

 

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

 

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Wärtsilä – Zero Emission Marine

Zero Emission Marine kehittää teknologioita, jotka edistävät päästöjen vähentämistä erilaisissa aluksissa ja satamatoiminnoissa. Teemat sisältävät suoran vihreiden polttoaineteknologioiden ja tuotannon kehittämisen. Lisäksi päästösäästöjä syntyy optimoiduista automatisoiduista alusoperaatioista ja liiketoimintamalleista, jotka perustuvat energiatehokkuuteen ja elinkaaren palveluihin.

Painopistealueet

 • Uudet teknologiat
 • Vihreä polttoaine
 • Optimoidut toiminnot
 • Liiketoimintamallit

Wärtsilän veturisivut

Jos haluat tarkempaa tietoa Wärtsilän veturihankkeen yksityiskohdista ja ekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä BoostEco -asiantuntijoihin

SME Specialist

Harri Holopainen

+358 44 7856 442

harri.holopainen@savonia.fi

SME Specialist

Joel Eskelinen

+358 44 7855 609

joel.eskelinen@savonia.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Jalkanen, BoostECO, Project Manager

Jarmo Jalkanen

Projektipäällikkö

Harri Holopainen, BoostECO, RDI Specialist

Harri Holopainen

TKI-Asiantuntija / PK-yritysten asiantuntija

Joel Eskelinen, BoostECO, RDI Specialist

Joel Eskelinen

TKI-Asiantuntija / PK-yritysten asiantuntija

Voit myös ottaa yhteyttä BoostECO-tiimiin lomakkeen avulla. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.