Palvelut

BoostECO -kehittämispolku rakentuu yrityksen kehittämistarpeiden mukaan. Kehittämistoimenpiteet aloitetaan yrityskohtaisella alkutilanneanalyysillä. Palvelumme tähtäävät erityisesti yrityksen liiketoiminnan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten, kansainvälistymisen ja verkosto-osaamisen kasvattamiseen.

Business Finland veturiyritykset

Pohjois-Savon veturiyritykset

Paikalliset ja kansainväliset ekosysteemit

Kansainvälisen TKI-rahoituksen mahdollisuudet

Kestävän kasvun strategia ja resurssien johtaminen
 • Strategian dokumentointi ja strategian tarkistus
 • Kestävyyden arviointi (SDG-valinnat ja toimenpiteet)
 • Organisaatiorakenne: roolit ja vastuiden arviointi (sisäinen ja ulkoinen)
 • Toteutus: Työpajatyöskentely hyödyntäen erilaisia työkaluja ja valmennusta
Kansainvälistyminen ja markkinoille pääsyn suunnitelma
 • Kansainvälistymiseen liittyvien aktiviteettien tarkistus
 • Kansainvälistymisstrategian arviointi
 • Go-to-market -suunnitelma ja markkinakartoitusten hyödyntäminen
 • Toteutus: Työpajatyöskentely hyödyntäen erilaisia työkaluja ja valmennusta
Liiketoiminnan kehittäminen asiakasymmärryksen kautta (tuotteet + palvelut)
 • Tuote- ja palveluportfolion arviointi (kestävä kehitys ja markkinoiden yhteensovittaminen)
 • Prosessien arviointi ja asiakasymmärryksen lisääminen
 • Toteutus: Työpajat yhdessä sidosryhmien kanssa ja valmennus
Brändi, viestintä ja markkinoilla toimiminen (materiaalit + esitykset)
 • Brändi- ja viestintästrategian arviointi ja kehittäminen
 • Esitysten ja esitystaitojen valmennus
Verkostojen laajentaminen ja arvoketjujen luominen
 • Nykyisten verkostojen arviointi ja aktiviteettien tarkistus
 • Verkostomahdollisuuksien kartoitus ja tiedon jakaminen eri verkostoista
 • Kansainväliseen rahoitukseen liittyvien ohjeiden läpikäynti (esim. EU Horizon, Interreg)
Sopimukset ja kaupan syntyminen
 • IPR:n liittyvät asiat
 • Juridiikan ja paikallisten määräysten ymmärtäminen

Ota yhteyttä

Jarmo Jalkanen, BoostECO, Project Manager

Jarmo Jalkanen

Projektipäällikkö

Harri Holopainen, BoostECO, RDI Specialist

Harri Holopainen

TKI-Asiantuntija / PK-yritysten asiantuntija

Joel Eskelinen, BoostECO, RDI Specialist

Joel Eskelinen

TKI-Asiantuntija / PK-yritysten asiantuntija

Voit myös ottaa yhteyttä BoostECO-tiimiin lomakkeen avulla. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.