Rohkeasti eteenpäin!

Ekosysteemit
Yritykset
Veturiyritykset
Kumppanit
Verkostojen TKI-rahoituksen mahdollisuudet
+ M€

Haluaako yrityksenne kasvaa yhdessä Suomen johtavien veturiyritysten kanssa?

Kehittämispalvelumme tukee yrityksenne yhteistyötä kansallisten sekä kansainvälisten yrityksien, ekosysteemien ja TKI-projektien kanssa.

Rohkeasti eteenpäin – tulevaisuuden menestystarinat rakennetaan tänään!