Ekosysteemit

Kokoamme yhteen Pohjois-Savon alueen ekosysteemit, klusterit ja kehityspalveluntarjoajat. Ekosysteemit ja klusterit muodostavat superekosysteemin, jolla on kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja vetovoimaa. Lisäksi tehostamme liikevaihdon ja markkinaosuuden kasvua luomalla toimintamallin, joka tukee sekä ekosysteemejä että yrityksiä niiden kehitys- ja liiketoiminnan kasvutavoitteissa

Liiketoiminta &
Yrittäjyys

Business Center Pohjois-Savo

Business Center Pohjois-Savo on kuuden organisaation yhteinen palveluverkosto yrittäjyyden ja liikeideoiden kehittämiseksi ja Itä-Suomen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Business Center

Elintarvikkeet &
Maanviljely

Agri-Food Cluster Pohjois-Savo

Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri toimii kasvualustana yhteistyölle, ideoiden kehittämiselle, kehittymiselle ja toteuttamiselle. Tuemme alan muutoskyvykkyyttä ja kestävyyttä. Olemme Pohjois-Savon ruokajärjestelmän kehittymisen promoottori ja yhteensaattaja.
Agri-Food Cluster

Vesi

Kuopio Water Cluster

Kuopio Water Cluster (KWC) edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn sekä vesihuollon digitalisaatioon ja maatalouden vesistökuormituksen hallintaan. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.
Kuopio Water Cluster

Bio- ja kiertotalous

Bio & Circular Cluster Pohjois-Savo

Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Tuemme kestävää kehitystä sovittamalla yhteen materiaalitarpeet ja -virrat, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.
Bio & Circular Cluster Pohjois-Savo

Digitalisaatio

DigiCenterNS

DigiCenter tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä digitalisaation kehittämisessä tarjoamalla palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation alueella
DigiCenterNS

Terveys

Kuopio Health

Kuopio Health on kasvava kansainvälinen yhteisö, jossa yritykset, asiantuntijat, rahoittajat sekä tutkijat ja kliinikot ovat sitoutuneet toimimaan yhdessä viedäkseen tarpeiden pohjalta syntyviä ideoita kaupallisiksi sovelluksiksi.
Kuopio Health

Energia

Pohjois-Savon energiaklusteri

Pohjois-Savon Energiaklusteri tukee edelläkävijänä alueella toimivia yrityksiä energia-alan murroksessa sekä vihreän siirtymän tavoitteissa. Luomme Pohjois- ja Keski-Savon merkittävään energia-alan verkostoon toimivaa ekosysteemiä.
Pohjois-Savon energiaklusteri

Koneteknologia

KesTech Cluster Savo

KesTech osaamiskeskittymä palvelee yläsavolaisia teollisuusyrityksiä. KesTech toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa teollisuusyritysten kanssa. KesTechin asiantuntijat tarjoavat palvelua osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatioiden testaukseen ja kaupallistamiseen sekä korkeatasoisen tutkimustiedon hyödyntämiseen alueen teollisuuden elinvoimaisuuden parantamiseksi.
KesTech Cluster Savo