Meistä

BoostECO - Rohkeasti eteenpäin!

BoostEco -palvelun avulla avaat uusia ovia kansainvälisille markkinoille, tuote- ja palvelukehitykselle ja uusille innovaatioille. Toiminnan keskiössä on yrityksenne kasvun, kannattavuuden ja innovaatiokyvykkyyden parantaminen. Tarjoamme ohituskaistan maineikkaiden ja tulevaisuuteen tähyävien suuryritysten veturiohjelmiin ja heidän alati kasvaviin ekosysteemeihin. Yhden luukun taktiikkaa hyödyntäen tarjoamme myös reitin kallisarvoisiin kansainvälisiin ja alueellisiin verkostoihin sekä kansainvälisen rahoituksen piiriin. Tee NYT vuoden viisain päätös ja ota yhteyttä BoostECO -asiantuntijoihin!

Pohjois-Savo

Suomi on yksi Euroopan innovatiivisimmista maista ja Pohjois-Savon maakunta on vahva ympäristö innovaatioiden syntymiseen. Pohjois-Savon maakunta on sitoutunut kestävään kehitykseen painopisteenään yhteiskunta, talous ja ympäristö.

Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) muodostuu vahvan, eri toimialojen välisen yhteistyön pohjalle. Maakunnalliset ekosysteemit toteuttavat maakunnallisia ÄES-kehittämistoimia. Ekosysteemit ovat aktiivisesti mukana BoostECO-kehittämispalvelun toiminnassa. Älykkään erikoistumisen toimialat ovat: älykäs vesiteknologia, elintarvikkeet, biojalostus, kone- ja energiateknologia, hyvinvointiteknologia, matkailu ja metsäteollisuus.

BoostECO tekee vahvaa yhteistyötä alueellisten ja kansallisten kehittämisorganisaatioiden kanssa:

Business Center

DigiCenterNS

ELY-keskus

Business Finland

Finnvera

Pohjois-Savon Liitto

Projektin kuvaus

Pk-yritysten kyvykkyys olla mukana veturiverkostoissa on vaihteleva. Verkostojen lisäksi on oleellista tunnistaa ja tarttua pk-yritysten verkostotoiminnan haasteisiin. Suurten suomalaisten veturiyritysten rakentamat ja rakenteilla olevat ekosysteemikokonaisuudet on havaittu käytännössä erittäin tehokkaaksi tavaksi kiihdyttää erityisesti pienten yritysten liiketoimintojen kehittymistä sekä niiden pääsyä markkinoille. Myös mahdollisuudet kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen lisääntyvät ekosysteemeiden kautta. BoostECO -kehittämispalvelun toimenpiteet kohdistuvat pk–yrityksien laaja-alaiseen osaamisen kehittämiseen. Tätä kautta luodaan uutta osaamista vastamaan veturiyrityksien tavoitteisiin.

 

Ekosysteemien sisäisen ja niiden välisen innovaatiotoiminnan kehittämisellä tähdätään erityisesti yritysten t&k-investointeihin, mutta myös ekosysteemien välisiin ylimaakunnallisiin avauksiin. Toimenpiteet tukevat ekosysteemien syntymistä aloilla, joissa on vahvaa osaamista ja kykyä menestyä kansainvälisessäkin kilpailussa.

 

BoostECO -kehittämispalvelun tavoitteet kohdistuvat erityisesti mikro- ja pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun, yritysten t&k-investointien määrän kasvuun osana klusteri- tai veturiyritystoimintaa, innovatiivisten ja ilmastokestävien liiketoimintakonseptien syntymiseen sekä innovatiivisuutta tukevien prosessien käyttöönottoon pk-yrityksissä ja ekosysteemeissä verkostojen, ekosysteemien ja klusterien yhteistyönä sekä kehittymisenä.

 

Projektin rahoittaa Pohjois-Savon Liitto ja EU.

Ota yhteyttä

Jarmo Jalkanen, BoostECO, Project Manager

Jarmo Jalkanen

Projektipäällikkö

Bailey Lähdesmäki, BoostECO, RDI Expert

Bailey Lähdesmäki

TKI-asiantuntija / Viestintä ja brändäys

Emma Incze, BoostECO, RDI Expert

Emma Incze

TKI-asiantuntija / Kansainvälinen rahoitus

Harri Holopainen, BoostECO, RDI Specialist

Harri Holopainen

TKI-asiantuntija / PK-yritysasiantuntija

Joel Eskelinen, BoostECO, RDI Specialist

Joel Eskelinen

TKI-asiantuntija / PK-yritysasiantuntija

Jarkko Pellikka, BoostECO, Veturi Specialist

Jarkko Pellikka

Veturiyritysten asiantuntija

Voit myös ottaa yhteyttä BoostECO-tiimiin lomakkeen avulla. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.